Oops...
Something went wrong!
Try to open this website in another browser.
Team

People are at the core of New Frontiers. Talented, determined and passionate about innovation we are a creative force for change

RU1L6965
Board
Members of the organisation
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Andrienko Igor
Antsyferov Alexander
Andrienko Igor
Antsyferov Alexander
Balyasniy Eugeniy
Basyuk Vladislav
Berkash Alexander
Vasilujeva Victoria
Vovk Igor
Galchenko Kyrill
Gaman Konstantin
Goncharenko Vladislav
Gorondi Ludwig
Dobrianskiy Ivan
Ihtiyarov Artem
Kyslov Alexander
Kyshinskiy Mikhail
Kladkevich Ekaterina
Kozyr Ilya
Kytnova Eugenia
Kucherenko Bogdan
Kuchugura Vladimir
Lazyrenko Anna
Lygovoi Sergey
Matsegora Alexander
Marchenko Victoria
Orlova Oksana
Punin Denis
Ratushnyi Alexander
Sobol Roman
Stepanenko Ryslan
Sushnyak Dmitry
Timchenko Pavel
Ugodnikova Elena
Fortuna Alexander
Frolova Darya
Hydachenko Alexander
Shevchenko Taras
Shkodenko Valeria
Shcherbina Ivan
Yavorskiy Alexander
Salashnaya Olga
Kyrylenko Vladyslav
Yuliana Konsulova
Katrych Inna
Piksasova Anastasia
Vashchenko Dmitry